FR ‹ › NL

Technieken

Performante oplossingen

RYA kan instaan voor de begeleiding van architectenbureaus, publieke opdrachtgevers of particulieren, tijdens hun zoektocht naar doelgerichte en innovatieve oplossingen betreffende de technische installaties van het gebouw. Optimalisatie van de ventilatiestromen via de integratie van de EPB-vereisten, onderzoek naar de passief- of NZEB-standaard en het bestrijden van oververhittingsproblemen.

Oververhitting vermijden

RYA zet een geïntegreerde strategie op tegen oververhitting tijdens de zomerperiode. Aan de hand van dynamische simulaties van de temperatuur probeert men vooruit te blikken naar de wijze waarop elk kritisch lokaal zich zal gedragen in de zomer, rekening houdend met de actieve parameters: geometrie en inplanting van het gebouw op het terrein, zonlicht en schaduw, windrichting en windsterkte, interne- en zonnewarmtewinsten, luchtdichtheid, zonnewering en koeltechnieken, vergelijkende studies en keuze van verwarmings- en warm waterinstallatie: stookolie – gas – pellets – geothermie – zonne-energie – hout – warmtekrachtkoppeling – warmtepompen – …

Hernieuwbare energiebronnen

Keuze en integratie van hernieuwbare energiebronnen in het project. Na analyse van het geheel van potentiële oplossingen, zal een specifiek geïntegreerd en energetisch systeem aangepast aan het gebouw worden voorgesteld. Dit wordt dan verder geoptimaliseerd op vlak van rendement, investeringskost en gebruikskost.

test test